Evrim Teorisi Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey..

Bilim Evrimi Reddediyor

Evrim Teorisi Nedir?

Evrim teorisi, felsefi kökenleri Eski Yunan'a kadar uzanmasına karşın, bilim dünyasının gündemine 19. yüzyılda girdi.

Devamı

Hayat Nasıl Başladı?

Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemişti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayışı, canlıların çok basit bir yapıya sahip olduklarını varsayıyordu..

Devamı

Neo-Darwinizm Nedir?

Hashtag Blue Bottle Williamsburg meggings, Kickstarter gluten-free mustache jean shorts Portland messenger bag heirloom fap.

Devamı

Türleşme

Canlı tipleri ilk başta nasıl oluşmuştur? Monera, protista, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar alemleri yeryüzünde nasıl ortaya çıkmıştır?

Devamı

Taksonomi

Canlılar biyologlar tarafından belirli sınıflandırmalara ayrılırlar. ``Taksonomi`` ya da ``sistematik`` olarak da bilinen bu sınıflandırma...

Devamı

Spontane jenerasyon

Cansız maddelerin tesadüfen bir araya gelerek canlı bir organizma oluşturacağına inanan görüştür. Ortaçağdan beri süregelen batıl bir inanıştır ve spontane jenerasyon teorisi olarak da bilinir.

Devamı

DARWIN’İN EVRİMLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ


darwin (1)darwin-2Teoriye karşı haklı olarak yöneltilmiş itirazların ve teorinin karşılaştığı güçlüklerin ağırlığı altında yıllarca ve onların ağırlığından kuşkulanamayacak kadar çok ezildim.

Bazen tamamıyla çöküntüye uğrayacağımdan korkuyorum…

Bana kitabımı soruyorsun, sana söyleyebileceğim tek şey intihar etmeye hazır olduğum; kitabın çok makul bir şekilde kaleme alındığını düşünüyordum, fakat şimdi tekrar yazılması gerektiğini anladım..

FOSİLLER EVRİMİ REDDEDİYOR!

Hayatın tarihine dair bilimsel bilgi edinebileceğimiz önemli bir kaynak olan fosiller, çok açık olarak evrim teorisini reddetmekte, canlılığın yeryüzünde aniden, hiçbir evrim yaşanmadan ortaya çıktığını, yani yaratıldığını göstermektedir.
Evrimci iddiaların tam aksine havyanlar, ilk ortaya çıktıkları dönemden itibaren birbirlerinden çok farklı ve çok komplekstirler.
Kaplumbağa

Kaplumbağa

Dönem: Kretase dönemi</p> <p>Yaş: 140 milyon yıl</p> <p>Bölge: Çin

Yaban Arısı

Yaban Arısı

Dönem: Kretase dönemi</p> <p>Yaş: 100 milyon yıl</p> <p>Bölge: Myanmar

Penguen Kafatası

Penguen Kafatası

Dönem: Miosen dönemi</p> <p>Yaş: 10 milyon yıl</p> <p>Bölge: Şili

Hamam Böceği

Hamam Böceği

Dönem: Jura dönemi</p> <p>Yaş: 160 milyon yıl</p> <p>Bölge: Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin

Yayın Balığı

Yayın Balığı

Dönem: Eosen dönemi</p> <p>Yaş: 50 milyon yıl</p> <p>Bölge: Green River, Wyoming, ABD

Üvez Ağacı Yaprağı

Üvez Ağacı Yaprağı

Dönem: Miosen dönemi<br /> Yaş: 10 milyon yıl<br /> Bölge: Macaristan

Deniz Anası

Deniz Anası

Dönem: Kambriyen dönemi</p> <p>Yaş: 500 milyon yıl</p> <p>Bölge: Visconsin, ABD

Sığla Ağacı Meyvesi

Sığla Ağacı Meyvesi

Dönem: Eosen dönemi<br /> Yaş: 54-37 milyon yıl<br /> Bölge: Green River Oluşumu, ABD

Richard Dawkins, "Faydalı mutasyon var mı?" sorusuna bakın nasıl cevap VEREMİYOR!

Pleiotropik Etki
Pleiotropik Etki

Pleiotropik Etki

Varyasyon
Varyasyon

Varyasyon

Kimyasal Çorba
Kimyasal Çorba

Kimyasal Çorba

Kambriyen Patlaması
Kambriyen Patlaması

Kambriyen Patlaması

TÜRK HALKI EVRİME İNANMIYOR!!!

YARATILIŞ ATLASLARI

turkce_yaratilis_atlasi1 turkce_yaratilis_atlasi2 turkce_yaratilis_atlasi3 turkce_yaratilis_atlasi4

netttttvorg a9kurtce

Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir